นิตยสารยางไทย : นิตยสารรายเดือน เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนายางไทย ทั้งระบบครบวงจร เป็นสื่อกลาง การถ่ายทอดเทคโนโลยี ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ด้านยาง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไปที่นิตยสารเดอะร้บเบอร์อินเตอร์เนช้นแนล
 Rubber Magazine Shop Online!!

 

 

Visit Us !! Visit Us !!


 

 

 

 

 

 visit us !!

 

 

 ทำเนียบอตสาหกรรมยาง และพลาสติกไทย

ติดต่อ :
โทร. 0 2512 2128
ฝ่ายการตลาด
 


 

 

ติดต่อการตลาด

 

Visit Us !!

 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webboard