ภาพโดยรวมของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกยังคงสดใส

ภาพโดยรวมของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกยังคงสดใส พิจารณาได้จาก Baltic Exchange Dry Index  ที่สะท้อนถึงความคึกคักของการขนส่งทางเรือที่ในเดือนมกราคม 2560 อยู่ที่ระดับ ดัชนี 400 แต่ในเดือนธันวาคม 2560 ขึ้นมาถึงระดับ ดัชนี 1,700 แล้ว สะท้อนถึงแนวโน้มว่าปี 2561 จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจน ดั้งนั้นถ้าอยู่ในตลาดหุ้น ก็คงต้องรอหุ้นปรับฐานแล้วเข้าซื้อ ส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ให้พิจราณาจากกราฟ CRB Commodity Index  ซึ่งจะเห็นได้ว่าฟื้นตัวก็จริงแต่ยังไม่สามารถทะลุแนว ดัชนี200 ได้เลยตั่งแต่เดือนพฤษภาคมปีก่อนหน้า ถึงปัจจุบัน ทดสอบมา 3 รอบแล้ว ก็ยังไม่ผ่าน มาแนวรับซื้อหลักที่แนวดัชนี 180 ประเด็นสำคัญคืออยู่ที่ดัชนี CRB Commodity Index  มาจากการนำราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 19 ชนิด เช่น Aluminum, Cocoa, Coffee, Copper, Corn, Cotton, Crude Oil, Gold, Heating Oil, Lean Hogs, Live Cattle, Natural Gas, Nickel, Orange Juice, RBOB Gasoline, Silver, Soybeans, Sugar and Wheat มาคำนวน ดังนั้นที่แนวดัชนี 200 หากกราฟ CRB Commodity Index  ทะลุก็จะเกิดสัญญาณซื้อทาง Technical Analysis

 

 

ราคายางธรรมชาติ ขึ้นช้ากว่าสินค้าโภคภัณฑ์ตัวอื่น เป็นเพราะอยู่ระหว่างการปรับสมดุล

ในส่วนของราคายางธรรมชาติ ที่ราคาขึ้นช้ากว่าตัวอื่นในสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นเพราะอยู่ระหว่างการปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอปุทาน ของตลาดโลก ในปี2560ที่ผ่านมา ความต้องการยางของโลก โตขึ้นในระดับ 1-2%แต่ผลผลิตยางโลกกลับเพิ่มขึ้นในอัตรา 3-4%ดังนั้นกว่าโลกจะฟื้นตัวอย่างชัดเจนในปี 2561 และสต็อกในแต่ละโกดังของ ยี่ปั้ว ซาปั้ว โรงงานยาง และผู้ผลิตยางล้อ ที่จะลดลง ก็จะทำให้ราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดฤดูยางผลัดใบพอดี คาดว่ามุมมองของบริษัทผู้ผลิตยางล้อจะเปลี่ยนไป เมื่อตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2561 ในทางการวิเคราะห์ Technical Analysis กราฟซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้าโตเกียว(TOCOM)แกว่งตัวแคบๆตั่งแต่เดือน กันยายนถึงเดือนธันวาคม จะมีจุดเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นในระยะกลางที่แนวดัชนี 220 จุด แต่ถ้าหากดูเทรนด์ระยะยาวแล้วแนวต้านใหญ่จะอยู่ที่กราฟรายเดือนประมาณดัชนี 250 จุด ซึ่งจุดนี้สำคัญมาก เพราะว่าหากทะลุก็จะเกิดสัญญาณซื้อทางTechnical Analysis ถึงจะเห็นขาขึ้นอย่างแท้จริงของราคายางธรรมชาติ

 

บทความโดย เชษฐา มีมั่งคั่ง