ไปที่หน้าภาษาอังกฤษ !!


เดอะรับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล : เพื่อธุรกิจยาง พลาสติก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
visit us!!
APEST


order now !!


 

  Rubber Magazine Shop Online!!


Contact Us!!

CONFERENCE and Exhibition:

1. Asia Pacific Elastomer Science and Technology Conference & Exhibition (APEST)

1.1. APEST 2009: Advances in Rubber and Latex Science & Technology-new challenges and demands on product quality and performance
Venue/Date: The Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand 5-7 May 2009

1.2. APEST 2011: Sustainable-Towards a Vibrant Eco-friendly Rubber Industry.
Venue/Date: The Sofitel Centara Grand Hotel, Bangkok, Thailand 19-21 July 2011.

1.3. APEST 2012: Enhancing Sustainability in the Rubber Industry.
Venue/Date: The Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand 11-12 July 2012

2. ASEAN+3 Rubber Conference and Exhibition 2013

2.1. Direction and Growth of ASEAN Plus in the Rubber Industry
Venue/Date: The Hilton Arcadia Resort and Spa Hotel, Phuket, South Thailand 10-12 April 2013
 

SEMINAR/TRAINING/WORKSHOP:

1. Latex Technology of Natural and Synthetic Latices in Rubber Products
Venue/Date: The Grand Ayudhaya Hotel, Bangkok, Thailand 23-25 January 2008

2. Natural and Synthetic Latices in Rubber Products
Venue/Date: Hotel Avenue Center, Kochi, South India 18-19 April 2008

3. Natural and Synthetic Rubber Technology –Coping with Today’s Challenges & Demands
Venue/Date: The Chaophya Park Hotel, Bangkok, Thailand 11-12 July 2008

4. Energy Management in the Rubber Industry
Venue/Date: The Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand 13 July 2012

Call us :+662 512 2128
E-mail : director@rubbmag.com
 

Visit Us !!


 

Line @rubber magazine !!

 

 

 

Visit Us !! Contact Us !!

 

 


join us on FB !!

 

 

 

 

ads on rubbmag.com

call now !!

ติดต่อโฆษณา :
Marketing Department
โทร.02 512 2128

Subscribe Now !!

Line @rubber magazine !!

 
 
Webboard