ทำไมต้องปิดกรีดยางและควรปฏิบัติให้อยู่รอดได้อย่างไร