นิตยสารยางไทย : นิตยสารรายเดือน เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนายางไทย ทั้งระบบครบวงจร เป็นสื่อกลาง การถ่ายทอดเทคโนโลยี ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ด้านยาง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไปที่นิตยสารเดอะร้บเบอร์อินเตอร์เนช้นแนล
 
Visit us !!Visit us !! Visit us !! Visit us !! visit us !!

Visit us !!

visit us !!

ทำเนียบอุตสาหกรรมยางไทย
ติดต่อ:
โทร. 0 2512 2128
ฝ่ายการตลาด
 
ติดต่อการตลาด
 
 
order now !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webboard